piątek, 26 lutego 2021

Karty postaci z „Balladyny”

 

Jestem zdania, że dobry nauczyciel musi ciągle poszukiwać form i metod pracy, które „trafią” do młodego człowieka. Najlepiej, by sposoby nauki były też bliskie ich świata.

piątek, 12 lutego 2021

Z głową w chmurach…- opis polskiego nieba A. Mickiewicza


Pierwsze zetkniecie moich uczniów  z twórczością Adama Mickiewicza.  zawsze kusi mnie by podsycać podziw dla talentu autora. Nie jest to trudne, bo próbka poetycka znakomita – opis chmur w ks. III  „Pana Tadeusza”. Dobrze jest wesprzeć się materiałem wizualnym – fotografiami nieba zebranymi przez internautów, żeby podkreślić wiarygodność opisu Mickiewicza.