niedziela, 10 września 2023

Zmiany w zasadach oceniania E8

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o zmianach w Informatorze Egzaminu ósmoklasisty dotyczących zasad oceniania wypracowania. 

Po pierwsze zwiększono ilość błędów językowych, które uczeń może popełnić, by otrzymać punkty w tym kryterium. Zdający mogą otrzymać 4 punkty za język przy czterech błędach językowych (dotychczas były to dwa błędy). Analogicznie 1 punkt według nowych zasad można przyznać przy czternastu błędach, a nie jak do tej pory dziewięciu.

Podobne zmiany nastąpiły w przypadku interpunkcji, która od lat wypadała bardzo słabo w skali całego kraju. 1 punkt za interpunkcję będzie można przyznać przy dziewięciu błędach, wcześniej dopuszczalnych było pięć.

W zasadach oceny wypracowania dopisano również punkt informujący, że funkcjonalność wykorzystania utworu literackiego nie oznacza konieczności omówienia przez zdającego wszystkich elementów fabuły, sensów utworu istotnych (z punktu widzenia egzaminatora) ze względu na zagadnienie sformułowane w temacie.

Dodatkowo do informacji, że zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie niezgodne z prawem dopisano „albo wypowiedzi aprobujących nieetyczne postępowanie bohatera” - co wcześniej funkcjonowało jedynie w instrukcjach dla egzaminatorów.

Zapisano również, że za utwór literacki w wypracowaniu nie uznaje się: powieści obrazkowej, mangi, scenariusza filmowego, gry komputerowej.

Większość ze zmian to wnioski z analizy wyników, licznych odwołań uczniów, a przede wszystkim sugestii nauczycieli.

Zapis o nieetycznym zachowaniu bohatera to z kolei pokłosie tegorocznego egzaminu, w którym uczniowie wielokrotnie podziwiali Balladynę (temat opowiadania niestety bardzo im to sugerował i brzmiał: Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda przekona Cię, że swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży.)

Czas pokaże, czy zmiany te przyniosą pozytywne rezultaty. Konieczne jest jednak wprowadzenie tych zasad w trakcie całorocznych przygotowań.

 

Kasia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz