środa, 25 października 2023

Mediacje w szkole. Jestem na TAK!


Zwykło się mówić o mediacjach jako o alternatywnym sposobie rozwiązywania sporów.

Wydaje mi się, że ilość i częstość sporów w szkole wymaga zmiany kwalifikacji. Mediacje są jedyną możliwością zapanowania nad sponfliktowanymi uczniami, jedyną szansą na zakończenie sporu bez orzekania o winie, bez żalu i poczucia niesprawiedliwości.

Zaraz po pandemii i zdalnym nauczaniu można było zaobserwować zanik umiejętności komunikacyjnych, który zaważył na rozwiazywaniu konfliktów wśród rówieśników. Jednocześnie powrót do codziennego życia w społeczności szkolnej generował nieporozumienia i stany zapalne.

Obserwowalismy zachowania, które eskalują spór np. postawienie na swoim za wszzelką cenę, narzucanie swojego stanowiska, stereotypy w mysleniu, wrogość, słaba komunikacja. Okazało się, że większość młodych ludzi reaguje na konflikt ignorowaniem, unikaniem bądź zaciekłą walką.

 

Jaka jest rola mediatora? W warunkach szkolnych rola mediatora rówieśniczego sprowadza się do prowadzenia mediacji: uczeń-uczeń, mediatora szkolnego do mediacji: uczeń - nauczyciel, nauczyciel -nauczyciel, dyrektor - nauczyciel.

Po pierwsze, pomaga stronom przeanalizować swoją postawę i zwerbalizować swoje oczekiwania. Po drugie, pomaga zrozumieć racje drugiej strony i emocje towarzyszące konfliktowi. W końcu pomaga znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Cechy mediacji to przede wszystkim dobrowolność, poufność, bezstronność, neutralność.

 

 

        

Małgosia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz