wtorek, 19 grudnia 2023

Border art w Muzeum Narodowym

  

Bardzo ciekawa wystawa w poznańskim Muzeum Narodowym „O dzieleniu. Sztuka na granicy.” Zdaniem kuratorek Burcu Dogramaci, Marty Smolińskiej border art, którą na wystawie prezentują, to „sztuka powstająca na granicy, wobec granicy, a także przeciwko granicy”.

Kuratorki zebrały działa, które podważają ideę granic, kwestionują pomysł dzielenia. Border art. powstało w latach 80. XX wieku w odniesieniu do sytuacji na granicy meksykańsko-amerykańskiej, ale z czasem zaczęło być przypisywane do wszelkich działań artystycznych związanych z granicami. To tematyka niezwykle aktualna we współczesnych czasach ze względu na ruchy migracyjne.

Wystawa odnosi się do konkretnej granicy polsko-niemieckiej i jej skomplikowanej historii i zwraca uwagę na podwójne znaczenie terminu „dzielenie”- jako rozdzielanie, lecz także wspólne posiadanie. Tak rozumiana granica może być terytorialną liniią podziału, lecz także strefą wymiany współdziałania.

W ramach wystawy pokazane zostaną głównie dzieła artystek i artystów z Polski i Niemiec, lecz również z Palestyny (Taysir Batnij) czy Ukrainy (Vitalii Shupliak). Prace te wykorzystują różnorodne media: od malarstwa, poprzez obiekty i instalacje, po wideo.

https://www.youtube.com/watch?v=3ZYJaNknUrI

https://wernisazeria.com/o-dzieleniu-sztuka-na-granicy-polsko-niemieckiej/

Małgosia


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz