piątek, 7 października 2022

Centrum Szyfrów ENIGMA – nowe miejsce na mapie Poznania

 

Centrum Szyfrów Enigma to miejsce wyjątkowe – unikalna ekspozycja, która w angażujący odbiorców sposób pokazuje historię złamania szyfrów Enigmy, a także prezentuje sposoby utajniania informacji na przestrzeni dziejów.

Centrum Szyfrów Enigma jest marką Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, miejskiej instytucji kultury. Zgodnie z hasłem – „Prawdziwa historia. Wyzwanie dla umysłu” – na multimedialnej, nowoczesnej ekspozycji opowiedziana została historia złamania przez polskich kryptologów: Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego szyfrów niemieckiej maszyny Enigma. Miejsce powstało, by upowszechniać i popularyzować tę nieznaną historię, bo wkład polskich matematyków w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej jest nadal słabo znany lub zupełnie zapomniany.

Ekspozycja CS Enigma składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej przedstawiono historię szyfrów na przestrzeni dziejów. Zwiedzający poznają tu szczegóły najpowszechniej stosowanych szyfrów i mogą spróbować własnych sił w sztuce szyfrowania, np. za pomocą szyfru Cezara lub bardziej zaawansowanych technik utajniania informacji. Przejdą więc szybki kurs szyfrów, podobny do tego, jaki był udziałem polskich kryptologów w 1929 roku w ramach tajnego kursu zorganizowanego przez Uniwersytet Poznański.W drugiej części stałej wystawy odwiedzający poznaje historię złamania kodów Enigmy przez absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego: Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. Opowiada ona o zasługach Polaków, o ich odkryciach i maszynach służących do walki z szyfrem Enigmy, takich jak cyklometr czy bomba Rejewskiego i płachty Zygalskiego oraz o dalszych pracach nad łamaniem hitlerowskich szyfrów prowadzonych przez Francuzów, Brytyjczyków i Amerykanów.

Trzecia część ekspozycji pokazuje rewolucję informatyczną, która dokonała się po II wojnie światowej za sprawą wytężonej pracy kryptologów i trwa do dziś.

Wpis na podstawie informacji na stronie Centrum Centrum Szyfrów Enigma (csenigma.pl)
 

Centrum Szyfrów Enigma
Ul. Św. Marcin 78

 

Kasia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz