czwartek, 2 grudnia 2021

Mediacje rówieśnicze w szkole

W szkole dochodzi do wielu sytuacji konfliktowych, bowiem ciasna przestrzeń, różne interesy sprzyjają rodzeniu się spornych sytuacji. Ich stronami mogą być uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Dobrym sposobem rozwiązania sytuacji konfliktowej jest mediacja. Jeśli mamy do czynienia ze sporem pomiędzy rówieśnikami, mogą podjąć się rozmowy mediatorzy rówieśniczy, których należy dobrać i przeszkolić. Każdy, kto chce być mediatorem, musi wykazywać się równowagą, empatią i spokojem. Jego poglądy osobiste muszą pozostać bez wpływu na  sprawy, które próbują rozwiązać.Mediator rówieśniczy to odpowiedzialna funkcja ze względu tajemnicę relacji zeznań. Musi być bezstronny i dążyć do kompromisu, starając się przyjmować punkt widzenia każdej ze stron. Nie jest on sędzią w sprawie, nie dąży do rozstrzygnięcia na korzyść któreś ze stron, raczej szuka „złotego środka”. Mediator rówieśniczy nie może być zaangażowany w sprawę ani blisko związany z osobami, które przyszły do mediacji.
Wyższą umiejętnością mediatora jest działanie w kierunku „zachowania twarzy” każdej ze stron, to znaczy nieobarczania winą i odpowiedzialnością za konflikt. Mediacje kończą się porozumieniem i podpisaniem ugody. Strony deklarują w nim gesty porozumienia, ewentualne zadośćuczynienie.

Małgosia


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz