wtorek, 21 lutego 2023

Sprawdzam po raz trzeci!

 Metoda testu zderzeniowego

Metoda testu? Co? Ja się na to nie piszę!

We współczesnej szkole dominuje testowanie i odczuwam przesyt tego działania. Ale w dzisiejszej szkole testowanie rozumie się jako sprawdzanie, egzaminowanie i ocenianie. Nie o taka formę testowania chodzi R. Kotarskiemu. Dowodzi on sensowi testu jako formy uporządkowania wiedzy i powtórzenia.

Ponieważ słowo test kojarzy się uczniom, rodzicom i nauczycielom raczej nieprzyjemnie, zastąpię to słowo kartą pracy powtórkową, podsumowującą, która częściowo robi się samemu, częściowo  z pomocą nauczyciela, częściowo w parze. Decyzja może stać po stronie uczniów jak i nauczyciela, może zależeć od materiału i jego trudności. Najważniejsze, że taka karta pracy zakłada możliwość błędu, a błąd jak wiadomo jest istotą uczenia się.

Test, który klasa robi wspólnie, wzajemnie się wspierając, przestaje być taki groźny. A jak dodatkowo można go sobie samemu sprawdzić, to już dla ucznia niespotykany moment, a dla nauczyciela ulga  i oszczędność czasu.

Ponieważ R. Kotarski nazywa za badaczami „metodę testowania” „ metodą odzyskiwania”, ja przyjmuję tę nazwę łaskawym okiem i zaraz zaproponuję przykłady i sposoby na odzyskiwanie wiedzy.

Oto karta pracy (fragment) na podsumowanie działu z mitologii, wymagająca odtworzenia mitu (znaczenie w mitologii) i rozumienia sensu przenośnego funkcjonującego w kulturze.

Związek frazeologiczny

Znaczenie w mitologii

Obecne znaczenie

Róg obfitości

 

 

 

Puszka Pandory

 

 

 

Nić Ariadny

 

 

 

Jabłko niezgody

 

 

 

Ikarowy lot

 

 

 

Moje powtórki przed egzaminem ósmoklasisty, który wymaga szerokiego przeglądu lektur w pamięci, wymagają właśnie samodzielnego zaproponowania bohatera lub lektury i tu każdy uczeń może wpisać swój typ, byleby spełniał kryteria.

Oto przykłady:

·   Uzupełnij tabelę. Do każdej z podanych wartości dopisz bohatera z lektury obowiązkowej (innego bohatera dla każdej wartości) i przykład sytuacji, w której ten bohater wykazał się daną wartością.

Wartość

bohater

przykład sytuacji z lektury obowiązkowej

wierność

 

 

 

 

 

 

ofiarność

 

 

 

 

 

 

 

·       Oto nadruk jaki można zrobić na koszulce. Rozpoznaj autora widocznego na nadruku i pochodzenie słów. Napisz kto je wypowiada oraz  jak je należy rozumieć.


Jak widać zadanie wyjściowe nie musi być duże, ale musi zmuszać do kompleksowego oglądu problematyki lektur. Często jest pretekstem do dłuższej powtórkowej rozmowy.

Jeżeli metodę  testu rozumieć jak próbę odzyskania  i powiązania wiedzy, to jestem na tak!

Panie Kotarski, po raz trzeci potwierdzam przydatność metody testu zderzeniowego, choć z powyższym zastrzeżeniem.

Małgosia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz