piątek, 30 czerwca 2017

Barometr wpływu Johna Hattiego a efektywne nauczanie

Kiedy rozmawiamy, my – nauczyciele,  o własnej ewaluacji, kiedy podejmujemy decyzję „przepuścić ucznia czy nie”, zawsze powołuję się na barometr wpływu Hattiego, czyli listę czynników, które wpływają na to, że uczeń się doskonali, że wiedza i umiejętności przyrastają. Ponieważ ostatnio przytoczyłam w sytuacji szkolnej te badania, czuję się zobowiązana do wyjaśnienia co i jak.
Profesor John Hattie z Auckland University (University of Auckland Nowa Zelandia, University of Melbourne, Australia) wyszedł z założenia, że najlepsze efekty w  nauczaniu osiągniemy, gdy spojrzymy na uczenie się oczami uczniów. 15 lat prowadził badania, dokonał 800 analiz badań edukacyjnych na podstawie 50 tysięcy badań wykonanych na 200 mln uczniów. Celem badań było ustalenie, jakie czynniki mają największy wpływ na polepszenie efektów nauczania. 
Efektem tych badań jest takie oto zestawienie:

Czynniki wpływające na wyniki w nauce
Wyniki (barometr wpływu)

Samoocena   
1,44
Ocena kształtująca      
0,90
Informacja zwrotna (feedback)      
0,73
 Relacje nauczyciel -uczeń       
0,72
Nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów  
0,61
Cele będące wyzwaniem             
0,56
Wpływ rówieśników                  
0,53
Zaangażowanie rodziców               
0,51
 Uczenie się w małych grupach                        
0,49
Motywacja      
0,48
Zadawanie pytań       
0,46
Stawianie wysokich oczekiwań
0,42
Praca domowa
0,29
Indywidualizacja nauczania      
0,23
Wielkość klasy           
0,21
Forma organizacyjna szkoły        
0,20
Dodatkowe programy nauczania       
0,17
Podział grupy wg zdolności          
0,12
Wiedza merytoryczna nauczycieli             
0,09
Wakacje                 
-0,09
Powtarzanie klasy            
-0,16


Te wyniki należy odnieść do barometru wpływu Hattiego i zinterpretować ich umiejscowienie. Staje się jasne, co ma wpływ na uczenie, co niewielki, co jest z punktu widzenia nauczania pomyłką.Do przemyślenia...
Małgosia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz