sobota, 29 grudnia 2018

Tutoring rówieśniczy raz jeszcze…


Tutoring szkolny to metoda, która opiera się na indywidualnej relacji nauczyciela i ucznia sprzyjającej rozwojowi podopiecznego, realizującej się poprzez dobrowolną współpracę, spotkania, rozmowę, planowanie i pracę na jego mocnych stronach, talentach w atmosferze dialogu, wsparcia, szacunku, szczerości, otwartości i wzajemnego zaufania.

Elementy tutoringu rówieśniczego na lekcji:
·         Planowanie
·         Szkolenie
·         Monitoring/ewaluacja
·         Rozwiazywanie problemów


Każdy z nich określa rolę nauczyciela i ucznia. Oto dokładnie opisane zadania:

 N
U
Planowanie
Określenie umiejętności.
Selekcja materiału.
Wybór czasu.
Określenie zasad stosowanych przez  tutora w obszarze dawania wsparcia, podpowiedzi.
Określenie umiejętności.
Selekcja materiału.
Określenie zasad stosowanych przez podopiecznego w obszarze zadawania pytań, sygnalizowania potrzeby pomocy.
Szkolenie
Proponowanie układu pracy.
Sposoby prezentacji wykonania przez podopiecznego.
Monitoring/ewaluacja
Obserwacja pracy, interakcja, ewaluacja wyników, obserwacja wysiłku i postępów.
Wzmacnianie podopiecznych.
Sygnalizowanie wątpliwości, momentów kryzysowych.
Rozwiązywanie problemów
Wprowadzenie strategii rozwiązywania problemów, monitorowanie efektywności.
Generowanie rozwiązań, prezentacja rozwiązań, korekta.

Małgosia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz