sobota, 23 lutego 2019

Drzewo decyzyjne – metoda omawiania treści dotyczących romantyzmu


Podstawa programowa zakłada, że omówi się z uczniami w klasie 7-8  4 utwory liryczne Mickiewicza, wybrane teksty Słowackiego i Norwida, z dużych dzieł „Pana Tadeusza”, „Balladynę”. To spadek literacki, który nie łatwo jest uczniom udźwignąć. Proponuję metodę drzewa decyzyjnego, które pozwala wniknąć w decyzje bohaterów dzieł romantycznych a takżę zrozumieć epokę i jej przedstawicieli.

Drzewo decyzyjne to możliwość analizy jakiejś postawy po względem pozytywnych i negatywnych konsekwencji oraz celów i wartości. Pozwala uczniom rozpisać znany im np. z lektury schemat działania, a także zaproponować przewidywalny układ innych wydarzeń. Oto schemat drzewa decyzyjnego.


A oto kilka pytań problemowych, które mogą stanowić zadanie dla uczniów do analizy w drzewie decyzyjnym.

Ogólne:
Czy  obywatele polscy w wyniku represji zaborców powinni emigrować?
Czy tęsknota za krajem miała pozytywny wpływ na  życie i twórczość poetów romantycznych?

„Świtezianka” A. Mickiewicza
Czy strzelec („Świtezianka”) powinien składać przysięgę?
Czy pani jeziora Świteź miała prawo poddawać strzelca próbie?

„Reduta Ordona” A. Mickiewicza
Co mógł zrobić Ordon w obliczu zbliżającej się porażki?
Wybór I  - wysadzić redutę
Wybór II  - walczyć do ostatniej kropli krwi
Wybór III – poddać się

„Śmierć pułkownika” A. Mickiewicza
Czy Emila Plater była dobrym dowódcą?

„Balladyna” J. Słowackiego
Czy Balladyna powinna się wcześniej przyznać do zbrodni?
Czy  siły nadprzyrodzone wymierzyły Balladynie sprawiedliwą karę?

Pan Tadeusz” A. Mickiewicza
Czy Jacek Soplica wystarczająco odkupił swoje winy?
Czy polska szlachta była gotowa na zryw niepodległościowy?

Uczmy myślenia problemowego.
Małgosia


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz