piątek, 30 sierpnia 2019

Trudny i pracowity początek roku szkolnego


Koniec sierpnia to dla nauczycieli czas powrotu do pracy. To moment przygotowania szeregu dokumentów, a także zaplanowania pracy z konkretnymi klasami.

Już na sierpniową radę część nauczycieli przygotowuje dokumenty ogólnoszkolne takie jak np. plan rozwoju szkoły, plany dydaktyczne, plan szkoły promującej zdrowie czy wychowania poprzez sport. Co jeszcze trzeba przygotować? Przede wszystkim rzetelne, zgodne ze Statutem Szkoły Przedmiotowe Zasady Oceniania. Warto w nich uwzględnić nie tylko wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, ale również konkretne indywidualne ustalenia dotyczące np. nieprzygotowań, potrzebnych na lekcję materiałów, czasu i trybu zaliczania zaległości. W naszym przypadku – pracy w szkole sportowej – szczególnie ważna jest zwłaszcza elastyczność w związku z częstymi wyjazdami uczniów na zawody i ich codziennymi treningami.

Po drugie plan wynikowy. Oczywiście wydawnictwa często publikują „gotowca” do swojej serii podręczników, jednak w rzeczywistości trzeba całkowicie zmodyfikować go do konkretnej klasy, dodać wybrane lektury i  wygospodarować czas na powtórki.

Wychowawcy przygotowują również plan wychowawczy dla danej klasy z uwzględnieniem tematów lekcji wychowawczych. Warto tu zastanowić się nad konkretną grupą uczniów, skupić się na ich problemach, należy uwzględnić w nim również ważne wydarzenia  w danym roku.
Jestem jednak zwolenniczką, że plan wychowawczy każdy nauczyciel powinien przede wszystkim dostosowywać do dane sytuacji, wydarzeń, zachowania uczniów w ciągu roku.

Poloniści przygotowują również listę lektur – każdy uczeń wie wtedy, jakie książki będzie musiał przeczytać.  Można również podać orientacyjne terminy.

Duża praca czeka wychowawców –  należy zebrać lub uaktualnić deklaracje uczestnictwa w lekcjach religii/etyki/WDŻ, zadbać o kompletność zgód w związku z RODO, zapoznać rodziców i uczniów ze statutem, zasadami oceniania, regulaminami.

Nie można oczywiście zapomnieć o aktualizacji lub zebraniu danych osobowych dzieci i rodziców, wpisaniu do dziennika elektronicznego listy uczniów, planu, terminarza.  Pracując nadal z dziennikiem papierowym, jak najszybciej trzeba go założyć, by nie było zaległości.

Nauczyciele klas 1 czy 4 lub nowi wychowawcy planują też w tym okresie wyjścia integracyjne, nie jeden z nas już teraz myśli o wyjazdach wiosennych, by wybrać najlepszą ofertę.  Oprócz tego trzeba rozdysponować uczniom podręczniki, zadbać o ich owinięcie…

A! Najważniejsze! Od 2 września zaczynają się normalne lekcje! Mam nadzieję, że znów będą kreatywne i ciekawe!  W końcu nazwa bloga zobowiązuje!

Tak więc wracam do pracy!

Kasia


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz