wtorek, 11 kwietnia 2017

POSTPAMIĘĆ – Zagłada w oczach współczesnych

Uczniowie miewają czasem problem z zobrazowaniem przekazu literackiego. Zwłaszcza te tematy, których nie mogą doświadczyć i są im dalekie, sprawiają trudność w odbiorze.
Temat Zagłady właśnie taki jest – nieosiągalny i często niezrozumiały. Nie każdy z uczniów miał okazję zwiedzić Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, które niewątpliwie pozwala przenieść się do przeszłych zrozumieć tragedię Holocaustu.

 Od czasów II wojny światowej minęło kilkadziesiąt lat i na ich przestrzeni  zmieniał się sposób mówienia o obozach zagłady. Lekcja języka polskiego to lekcja pamięci, tradycji i sztuki współczesnej. Zajęcia na ten temat przeprowadziła – pod moim kierunkiem – praktykantka, studentka poznańskiej polonistyki i historii – pani Zuzanna Zygmunt.  

Po kilku słowach wprowadzenia do zagadnienia Zagłady,  uczniowie podzielili się na grupy. Każdy z zespołów otrzymał jeden z  przygotowanych tekstów kultury, który należało zinterpretować, biorąc pod uwagę obraz, jaki został przedstawiony w dziele oraz własne odczucia i emocje. Uczniowie pracowali metodą mapy mentalnej, która ma na celu wizualne przedstawienie wniosków i pozwala na swobodną interpretację i refleksję.

Klasa, podzielona na cztery grupy, pracowała z następującymi tekstami kultury:
·         Dym Antóna Fortesa i Joanny Concejo (książka obrazkowa)
·     Miłość w cieniu zagłady Michała Gałka i Marcina Nowakowskiego (komiks)
·         Oświęcim Franciszka Skocza (kompozycja figurek [fotografie])
·         Lego. Obóz koncentracyjny Zbigniewa Libery (seria klocków [fotografie])


Dzięki prezentacji swojej pracy, uczniowie mieli okazję poznać teksty kultury, z którymi pracowały inne grupy, utrwalali wiadomości dotyczące Zagłady, ćwicząc przy tym wypowiadanie się i słuchanie innych. Po przedstawieniu efektów swojej pracy, każdy zespół przyklejał stworzoną mapę myśli do plakatu przedstawiającego pociąg – symbol transportu i żydowskiej gehenny .Podsumowaniem lekcji była prezentacja utworu muzycznego, obrazującego losy Europy podczas II wojny światowej: Different Trains (Part I Europe - During the War) Steve’a Reicha. Kompozycja składa się dźwięków kwartetu smyczkowego, odgłosów pociągu i głosu ludzi. Głośne i niepokojące brzmienia umożliwiły uczniom zobrazowanie  rzeczywistości obozowej i wywołały szereg emocji: od paniki, strachu i przerażenia po ból, złość i bezradność.


Uczniowie pracowali z zainteresowaniem i chętnie oceniali poznane podczas zajęć teksty kultury. Interpretacjom towarzyszyło przerażenie, niezrozumienie, a nawet oburzenie – klasa jednogłośnie uznała klocki Libery za kontrowersyjne i niestosowne. Uczniowie mieli prawo do swobodnej interpretacji i w pełni z tego prawa korzystali – aprobując, chwaląc
i krytykując teksty.
Młodzież wzbogaciła swoją wiedzę dotyczącą Zagłady, rozpatrując dramat jej ofiar z różnych perspektyw: dziecka, młodych ludzi czy więźniów obozu koncentracyjnego.
Wizualizacja rzeczywistości obozowej pozwoliła zrozumieć ten problem z najważniejszej perspektywy: człowieka współczesnego i jego odczuć względem zagłady ludzkości dokonanej w czasie II wojny światowej.

Kasia


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz