środa, 14 marca 2018

Legendy – kilka propozycji

 „Piast Kołodziej”, „Lech, Czech i Rus”, „Warszawski Bazyliszek”, Złota kaczka”, „O powstaniu Poznania”, „O poznańskich koziołkach”, „O Wandzie, co nie chciała Niemca”, „Mistrz Twardowski”, „Jurata – królowa Bałtyku” – to legendy poznane przez czwartoklasistów, materiał nad którym pracowali ponad dwa tygodnie. Uczniowie analizowali i interpretowali również balladę Mickiewicza „Pani Twardowska”.Kolejny raz myślografia
Notatka myślograficzna towarzyszyła nam zarówno podczas omówienia cech legendy, poznaniu jej wyznaczników, ale takim sposobem zrobiliśmy też notatkę do legendy „Jurata, królowa Bałtyku”. Kolejny raz myślenie wizualne przyniosło efekty  - uczniowie szybko zapamiętali cechy tego gatunku literackiego, jak i treść konkretnej legendy.Komiks
„Pani Twardowska” to utwór dla czwartoklasistów trudny. Nie ma co ukrywać – jedna lekcja, to w zasadzie wyłącznie tłumaczenie tekstu wers po wersie. Jednak, kiedy stał się on już bardziej przejrzysty, zaproponowałam uczniom zrobienie komiksu. Taka forma okazała się dla uczniów i  pomocna i atrakcyjna.


Multimedia
Warto wzbogacić lekcję animacjami, prezentacjami. Moje klasy obejrzały m. in. animację o Bazyliszku:

https://www.youtube.com/watch?v=mvrGgjPlehs

„Pani Twardowska” - Studio Filmów Rysunkowych w Bielsko Białej

https://www.youtube.com/watch?v=HnM2hv7BFsE

Można wykorzystać również słuchowisko:


A nawet pokusić się o popularne w 2016 roku filmiki firmy Allegro pt. Legendy polskie  (zwłaszcza ze starszymi uczniami) np.


Scenki
Uczniowie po raz pierwszy przygotowywali scenki, miniprzedstawienia związane z legendami. W celu lepszej organizacji pracy, przygotowałam karty projektu, które miały pomóc w przydziale obowiązków i zadań. Początkowe wątpliwości organizacyjne (czas i miejsce prób, choroby niektórych członków grupy) okazały się niepotrzebne. Powstały zachwycające scenografie, kukiełki. Uczniowie (wraz z rodzicami) zadbali o rekwizyty i stroje.  Po prezentacji uczniowie powrócili do swoich kart projektowych i zastanawiali się, czy wszystko przebiegło zgodnie z ich planem i co mogą zmienić na przyszłość. Uczniowie podczas ewaluacji projektu pozytywnie ocenili taką formę nauki.


Konteksty
Przy omawianiu legend warto nawiązać do współczesności. Oprócz wspomnianym filmików Allegro, wykorzystałam książkę Marcina Szczygielskiego „Klątwa dziewiątych urodzin”.

Książka to przede wszystkim wyprawa do świata warszawskich legend, ale też próba zdefiniowania pojęcia, czym właściwie jest legenda, w jaki sposób się tworzy i ile ma wspólnego z historyczną prawdą. 


Legendy poznańskie
Zawsze warto nawiązywać do legend związanych ze swoim miejscem zamieszkania. Można na przykład zaplanować wycieczkę. W Poznaniu można wybrać się choćby na „trykające” się koziołki.


Inne ciekawe miejsca:

Rogalowe Muzeum Poznania

 Brama Poznania ICHOT

Muzeum Blubry 6D

Spektakl
Bogatą ofertę posiada np. Studio Teatralne KRAK-ART, które wystawaia swoje przedstawienia w całej Polsce.

http://www.krak-art.com.pl/repertuar/


Na lekcjach były jeszcze rysunki, pytania do bohaterów legend, opisy miejsc, postaci, przedmiotów. Możliwości jest bardzo wiele…..


Kasia


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz