niedziela, 22 listopada 2015

Proste czy trudne to czytanie? - odcinek 5

-Mamo,  to jest By czy Py?
- Mamo, ę , a to drugie jak się nazywało?
- Mamo, Wy czy My?

Brniemy przez 4-zdaniowe przygody Lisa Makarego z elementarza i już wiem, ze czytanie nie będzie umiejętnością dla Nadii łatwą.  To, co dla mnie  jest oczywiste, w jej głowie jeszcze się nie utrwaliło.
Rysujemy wspólnie planszę z ogromnymi znakami liter i zawieszamy uroczyście nad łóżkiem.
- Codziennie będziemy powtarzać! – mówię, przyglądając się wspólnemu dziełu.
-  Ja bym tak chciała już sama czytać!
- Przecież czytasz coraz lepiej! Jak będziesz ćwiczyć, to będziesz czytać coraz trudniejsze teksty, potem  książki…
- I takie grube też? I „Harrego Pottera” też?
- Oczywiście.

Komentarz pedagogiczny
Problemy z czytaniem i pisaniem sześciolatka, który poszedł do szkoły  mogą brać się z lateralizacji, czyli dominacji jednej ze stron ciała, a co za tym idzie przewagi jednej z półkul mózgowych. Prawa półkula mózgowa kontroluje bowiem lewą stronę ciała człowieka. Zaś lewa półkula odpowiedzialna jest za sterowanie prawą stroną ciała. Asymetria mózgu przyczynia się do odpowiedniej specjalizacji półkul. Każda z półkul odpowiedzialna jest za inną funkcją, ale żadna bez drugiej nie może prawidłowo działać.

Lewa półkula steruje prawą częścią ciała.                               
Jest odpowiedzialna za:
myślenie logiczne
liczby
czytanie i pisanie
mowę
porządek i planowanie
czas
szczegóły

Prawa półkula steruje lewą częścią ciała.
Jest odpowiedzialna za:
myślenie twórcze i wyobraźnię
spontaniczność
uczucia, emocje
kolor
muzykę, rytm, taniec
widzenie przestrzenne
ogląd ogółu


 Odpowiedzialność za procesy wzrokowe, słyszenie i umiejętności matematyczne jest podzielona pomiędzy obydwie półkule.

Jeżeli  badanie w poradni potwierdzi u Twojego dziecka zaburzoną lateralizację, znaczy to, że nie ma wyraźnej dominacji jednej strony mózgu nad drugą i może to być przyczyną trudności dziecka w nauce. Zaburzeniom lateryzacji często towarzyszą trudności w czytaniu i pisaniu. Dzieci  często odwracają litery, mylą litery o podobnym kształcie (p-b,d-b), przestawiają litery, opuszczają lub dodają literki i sylaby, błędnie odtwarzają litery, a także piszą jak w lustrzanym odbiciu.  Dlatego trzeba od razu pomóc dziecku w opanowaniu tych trudności. Uważam, że można tego dokonać jeśli się zacznie pracować z dzieckiem  bardzo szybko. Jeśli się tego zaniedba,  początkowe problemy z czytaniem i pisaniem mogą przeistoczyć się w poważniejsze zaburzenia, kłopoty ze zrozumieniem tekstu, dysleksje rozwojową.

                                                                                                             Małgosia (mama Nadii)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz