piątek, 31 stycznia 2020

Wywiadówka na 6 – wskazówki dla nauczyciela

Nauczyciel – z racji funkcji – jest odpowiedzialny za budowanie dobrych relacji z rodzicami uczniów. Dobre relacje to fundament udanej współpracy, a dobrze zorganizowane spotkania z rodzicami budują zaufanie do kompetencji nauczyciela i wpływają na jakość tej współpracy.
Na co więc zwrócić uwagę? Podpowiada p. Maria Tuchowska. 

1. Pierwsze działania dobrze podjąć już na początku roku szkolnego, kiedy dyrekcja i rada pedagogiczna planują kalendarz działań. Ustalamy terminy spotkań z rodzicami na cały rok. Dobrze, żeby to był ten sam dzień tygodnia i ta sama godzina. Ułatwi to zapamiętanie i planowanie rodzicom. W tym samym kalendarzu powinny się znaleźć terminy i godziny tzw. konsultacji nauczycieli. Kiedy zbliża się termin wywiadówki, można wysłać rodzicom wiadomość, informując o szczegółach zbliżającej się wywiadówki. To przygotuje dobry grunt do zbudowania atmosfery spotkania.2. Do zebrania należy się dobrze przygotować – nauczyciel musi wiedzieć, co chce powiedzieć, na jakie sprawy zwrócić uwagę, odnieść się do zaleceń dyrekcji. Niektóre tematy wymagają wcześniejszego przygotowania merytorycznego (przykładowo ostatnio zobowiązani byliśmy do przekazania informacji o smogu). Warto przygotować plan zebrania (jeden egzemplarz może być pomocny dla protokolanta).

3. Przygotowanie odpowiednich materiałów – deklaracje, zgody, kartki z ocenami. Najlepiej posegregowane, rodzice od razu wyłapują, gdy nauczyciel widzi jakiś dokument pierwszy raz. Na koniec semestru zawsze przygotowuje dla rodziców prezentację podsumowującą semestr – warto sprawdzić sprzęt dużo wcześniej – bywa przecież złośliwy!

4. Pierwsze wrażenie - dwadzieścia sekund, dwadzieścia słów, dwadzieścia gestów. To reguła, która tłumaczy znaczenie pierwszego wrażenia. Ważną rolę odgrywają także tzw. sądy migawkowe – automatyczne, sztywne i pełne emocji. Mogą bardzo mocno wpływać na relacje między ludźmi. Pamiętając o tym, trzeba przemyśleć strój (elegancko, ale nie nazbyt elegancko), zadbać o włosy i paznokcie, czyste buty. A najważniejsze – przygotować uśmiech i entuzjazm.

5. Sposób mówienia – rzeczowy, ale zrozumiały dla rodziców. Entuzjazm, wiarygodność. Rodzice od razu zauważą w głosie stosunek nauczyciela do swoich wychowanków.

6. Komunikacja werbalna i niewerbalna Specjaliści twierdzą, że z całości komunikatu odbiorca zapamiętuje najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i zachowania nadawcy, potem sposób mówienia, a niewielki procent zapamiętanych informacji dotyczy treści komunikatu. Dbając o komunikację niewerbalną, nie należy zapominać o werbalnej: komunikat JA, jasno formułowane zdania, unikanie barier komunikacyjnych (osądzania, decydowania za innych, unikanie cudzych problemów) i zniekształceń (wieloznaczne określenia typu: drogie, dokładne, chwila).

7. Asertywne relacje, ustalenie zasad – warto z rodzicami ustalić pewne zasady np. możliwości kontaktu na prywatny numer (tylko awaryjne sytuacje), zasady usprawiedliwień i zwolnień itp.

8. Jasność oczekiwań i otwartość na zmiany - plan jest ważny, ale życie pisze różne scenariusze. Sztywne trzymanie się scenariusza w sytuacji, gdy pojawia się istotna sprawa do omówienia, nie jest dobrą metodą. Raczej obniży zaufanie do kompetencji nauczyciela. Dlatego elastyczność w reagowaniu na potrzeby uczestników wywiadówki będzie równie ważna, jak sztywne realizowanie kolejnych punktów. Może lepiej z czegoś zrezygnować na rzecz pilnej dyskusji zainicjowanej przez rodzica? Ale nawet wtedy zasada, że to nauczyciel jest reżyserem tego spotkania, nadal obowiązuje.

9. Materiały dla rodzica – kalendarz roku szkolnego, wydrukowane oceny, informacje o nauczycielach – warto zadbać, by rodzic otrzymał konkretne informacje na piśmie. Skróci to czas spotkania oraz sprawi, że nauczyciel odebrany będzie jako osoba przygotowana do spotkania.

Dobre wystąpienie publiczne to mocny początek, mocny koniec i jedno bliskie drugiego (ks. Józef Tischner). Czas stał się dzisiaj dobrem deficytowym. Planując zebranie z rodzicami, nie tylko dobrze jest poinformować o dokładnym czasie trwania, ale także pomyśleć, jak skrócić ten czas do niezbędnego minimum. Przyjazna atmosfera, rzeczowość nauczyciela i wzajemne zaufanie to klucze do sukcesu.KasiaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz