sobota, 19 grudnia 2015

BEZLUDNA WYSPA – kolejna metoda

BEZLUDNA WYSPA  to  metoda efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji.

Cele:
Uczniowie zastanawiają się nad swoją rolą w grupie. Uzmysławiają sobie, jak ważna jest grupa dla nich. Uczą się podejmowania decyzji.

Przebieg:
Nauczyciel opowiada uczniom następującą historię:

Rozbił się okręt. Jesteście rozbitkami, którzy uratowali się. Morze wyrzuciło was na bezludną wyspę. Pantomimicznie, posługując się tylko gestami i mimiką (bez słów) macie zorganizować sobie życie na tej wyspie.

Od czasu do czasu nauczyciel podaje hasła: zapada zmrok, wstaje dzień, minęły trzy miesiące, itp. Ćwiczenie kończy się odpłynięciem rozbitków z bezludnej wyspy. Po zakończeniu ćwiczenia nauczyciel rozmawia z uczniami o strukturze grupy (jakie podjęto role, co się wydarzyło w grupie).

Pantomima zmusza do szczególnej ekspresji uczuć i potrzeb, uwrażliwia na znaczenie komunikacji niewerbalnej. Pozwala na zaakcentowanie pozycji w grupie osobom nieśmiałym, mającym trudności w wypowiadaniu się.

Kasia i Małgosia


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz