środa, 6 stycznia 2016

„Polonistyka.Innowacje”

Pomimo tak wielu tematów jakie podjęłyśmy na blogu nie było dotychczas mowy o „Polonistyce” nierozerwalnie związanej z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM a przez liczne publikacje z nami.

Czasopismo ukazuje ścisły związek między praktyką nauczania a teorią dydaktyczną. Łączy dydaktykę szkolną i akademicką, poddawając je ciągłym refleksjom. Pisząc „Polonistyka” mamy na myśli „Polonistykę. Innowacje.”

„Polonistyka.Innowacje” jest pismem nowym, publikowanym w formie elektronicznej. W skład rady naukowej i redakcji wchodzą osoby współtworzące w latach 1992 – 2014 „Polonistykę” rozpowszechnianą w wersji papierowej. W tym kontekście trzeba zauważyć, że pismo kontynuuje wspólnie wypracowaną przez minione lata linię redakcyjną. Redakcja nie zgadza się ze sprowadzaniem dydaktyki do roli poradnictwa metodycznego, a za istotne uznaje integrację środowiska szkolnego i akademickiego oraz inspirację do twórczego i nowoczesnego myślenia o edukacji.

                                                                                  Kasia i Małgosia

Numer, który właśnie został opublikowany jest szczególny dla mnie, bowiem znajdziecie w nim mój artykuł na temat śmierci i starości jako ważnych, wartych podjęcia na lekcjach z gimnazjalistami problemów. Opiera się na treściach jednego z moich ukochanych filmów „Pora umierać” Doroty Kędzierzawskiej (2007), nawiązuje do materiałów dostępnych w podręcznikach j. polskiego w gimnazjum i co najważniejsze podpowiada jak poradzić sobie z tak trudnym, niepopularnym tematem w rozmowie z młodymi ludźmi, wykorzystując możliwości filmu Kędzierzawskiej. Zapraszam do lektury.
                                                                                              Małgosia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz